Wat is nu precies de opleiding Animal Sciences? Is de wetenschap omtrent dieren belangrijk? Ja zeker, want dieren spelen een essentiële rol in de samenleving. De meeste dieren worden wegens economische redenen gehouden, grotendeels voor voedselproductie. Dieren worden gehouden door en voor mensen, daarom staat ook de sociale relatie tussen mens en dier steeds meer in de belangstelling. Dieren spelen een grote rol bij de invulling van het landschap, natuurbeheer en recreatie. Animal Sciences biedt je de unieke mogelijkheid om de verschillende functies van dieren te waarderen en te optimaliseren in gegeven situaties en met de randvoorwaarden die door de omgeving en de natuur gesteld worden. Met andere woorden: Animal Sciences biedt een bijdrage aan een verantwoorde omgang met dieren!

“Voorkomen is beter dan genezen!” is het motto van veel Dierwetenschappers. Een waar woord daar waar dieren gehouden worden. Beter voor het welzijn van dieren en beter voor de portemonnee? Binnen Animal Sciences wordt daarom gekeken naar dierziektes, welzijnsmaatregelen en andere factoren die rol spelen bij het verantwoord houden van dieren. Daarnaast kunnen Dierwetenschappers natuurlijk niet de hedendaagse maatschappelijke en ethische discussies omtrent dier- en veehouderij uit de weg gaan, een uitdagende opgave! De studie Animal Sciences biedt je gedegen basiskennis en leidt je op om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een verantwoorde omgang met dieren en veilig voedsel van dierlijke oorsprong. Je krijgt de mogelijkheid je te verdiepen in bepaalde vakgebieden of je juist te verbreden over de grenzen van het vakgebied heen.

Meer informatie over de inhoud en opbouw van de bacheloropleiding Animal Sciences en masteropleiding Animal Sciences, de verschillende specialisaties, stagemogelijkheden en studieadvies is te vinden op de sub-pagina’s die aansluiten op deze pagina. Voor meer vragen kun je altijd terecht bij het Bestuur van studievereniging “De Veetelers”, de Onderwijscommissaris I (BSc) en Onderwijscommissaris II (MSc), of de onderwijscommissie DEC.