De vereniging werd in 1962 opgericht en heeft als doelstellingen:

  •    Het behartigen van de studiebelangen van haar leden.
  •    Het bevorderen van onderling contact tussen de studenten Dierwetenschappen.
  •    Een bijdrage leveren aan vorming en ontwikkeling van haar leden in relatie tot de maatschappij.

De Studievereniging bestaat uit diverse commissies en onderverenigingen, die allen hun steentje bijdragen om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Studievereniging "De Veetelers" is een actieve vereniging voor en door studenten Dierwetenschappen.