In het Huishoudelijk Reglement staan alle rechten en plichten van de leden van de vereniging en ook informatie over de gang van zaken binnen de vereniging. Klik op het onderstaand document voor het HR.

Download