Studievereniging “De Veetelers” is in de afgelopen jaren gegroeid tot één van de grootste en actiefste verenigingen binnen de studentenwereld in Wageningen. Hier zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Actieve leden, commissies, onderverenigingen en het Bestuur hebben allen bijgedragen, en dragen nog steeds bij, aan de groei van onze vereniging. Dit is iets waar wij ontzettend trots op mogen zijn, want wat we bereikt hebben is geen kleinigheid. Naast al deze studenten heeft de vereniging ook erg veel baat gehad bij mensen van buiten de vereniging. Deze mensen investeren hun tijd, geld en moeite vrijwillig en met volle toewijding in onze vereniging. Deze enorme betrokkenheid is vaak van onschatbare waarde gebleken. Personen die in het verleden een bijzondere bijdrage hebben geleverd en zich belangeloos hebben ingezet voor de vereniging, zijn benoemd tot erelid van studievereniging "De Veetelers".

Dhr. Buis †

Op dinsdag 18 maart 2008 is dhr. Buis benoemd tot erelid van studievereniging "De Veetelers".
Dhr. Reinoud Buis is van 1987 tot 2005 studiecoördinator geweest van de opleiding Dierwetenschappen. Vanuit die functie heeft hij vele studenten begeleid gedurende de studie. Daarbij heeft hij altijd nauw samengewerkt met Studievereniging “De Veetelers” op het gebied van voorlichtingsactiviteiten et cetera. Door studenten werd hij altijd geprezen om de manier waarop hij de studenten en hun problemen aanvoelde. Men kon altijd met alles bij hem terecht. 

Op zondag 27 augustus 2017 is erelid Reinoud Buis op 73-jarige leeftijd overleden.

Dhr. Egberts                                                                                                

Als Directeur Departement Dierwetenschappen heeft dhr. Egbert Egberts gezorgd voor allerlei financiële hulp vanuit het Departement waar de studievereniging nu nog steeds van profiteert. Daarnaast heeft hij gezorgd voor alle faciliteiten op Zodiac waarvan wij nu nog steeds gebruik maken, zoals de Veetelers- en Lustrumkamer, telefoons en dergelijke. Door de goede samenwerking met hem, kunnen wij als studievereniging “De Veetelers” nu volop gebruik maken van het Zodiac en hebben we hier echt een thuishonk gekregen. Als dank voor zijn bijdrage aan de vereniging, is dhr. Egberts dinsdag 18 maart 2008 benoemd tot erelid van studievereniging "De Veetelers".

Dhr. Groen

Dinsdag 18 maart 2008 is dhr. Ab Groen benoemd tot erelid van de vereniging. Dhr. Groen is gedurende zijn studententijd al actief geweest bij studievereniging “De Veetelers”. Zo was hij in 1984 één van de oprichters van de RFS en is hij een jaar lang lid Bestuur post Voorzitter geweest. Na zijn afstuderen is hij uiteindelijk gaan werken bij de leerstoelgroep ABG en heeft van daaruit vele studenten begeleid. Hij was toen al een grote voorstander van het actief betrekken van studenten bij het onderwijs. Toen hij Hoofd Onderwijs werd van het Departement Dierwetenschappen heeft hij dat ook in praktijk gebracht. De opleiding stond voor grote hervormingen waarbij de mening van de studenten voor hem heel belangrijk was. Samen met de studenten heeft hij de opleiding gemaakt tot wat hij nu is.

Dhr. Politiek †

In maart 2009 is dhr. Rommert Politiek aangesteld als erelid van de studievereniging. Rond 1960 is dhr. Politiek in Wageningen gekomen als hoogleraar van de toenmalige vakgroep Veefokkerij. Hij zag het belang van goed contact tussen studenten en docenten en zijn weekelijkse spreekuur was altijd druk bezocht. Hij heeft in die tijd aangedrongen tot en geholpen bij de oprichting van een studievereniging voor studenten Zoötechniek, wat resulteerde in het ontstaan van studievereniging "De Veetelers". Contact met docenten en van gedachten wisselen met hen over het onderwijs en allerhande zaken is een taak die de vereniging op zich genomen heeft.

Op maandag 22 december 2014 is emeritus hoogleraar Rommert Politiek overleden op 87-jarige leeftijd.  

Dhr. Raaijmakers

Dhr. Jos Raaijmakers is vanaf medio 1980 tot 2006 contactpersoon van Nutreco geweest als hoofdsponsor van de studievereniging en heeft daarbij vele mogelijkheden geboden buiten de contractuele verplichtingen. Hij heeft via zijn wereldwijde netwerk vele deuren geopend naar sprekers en gezorgd voor belangrijke contacten voor excursies, zoals de RFS buitex naar Zwitserland. Daarnaast heeft hij ook enkele malen commissies, zoals de Almanakcie begeleid. Tot slot sprak hij ook altijd andere sponsoren aan op hun verantwoordelijkheden tegenover studievereniging “De Veetelers”. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet is dhr. Raaijmakers dinsdag 18 maart 2008 benoemt tot erelid van de vereniging.

Dhr. Swinkels

Dinsdag 14 april 2015 is dhr. Han Swinkels benoemd tot erelid van de vereniging. Dhr. Swinkels is actief in de agrarische sector als adviseur voor de overheid, commerciële bedrijven en onderzoeksinstituten. Na het behalen van zijn MSc Animal Sciences aan de Wageningen University heeft dhr. Swinkels zijn PhD behaald aan Virginia Polytechnic Institute and State University. Eenmaal terug in Nederland heeft hij bij WUR Livestock Research als manager en onderzoeker gewerkt. Als voorzitter van KLV Wageningen brengt hij alumni van Wageningen University bij elkaar met als doel hen te ondersteunen in de ontwikkeling van een netwerk en kansen in de agrarische sector. Tijdens zijn studententijd in Wageningen is dhr. Swinkels lid geweest van studievereniging “De Veetelers”, waar hij in de Social Eveningcie gezeten heeft. Later is hij weer bij de Social Eveningcie betrokken geraakt met de organisatie van een debatcursus voor de Social Eveningcie. Als voorzitter van de NZV van 2003 tot 2008 heeft dhr. Swinkels de contacten tussen de NZV en “De Veetelers” geïntensiveerd met onder andere de gezamenlijke Social Evening. Daarnaast heeft dhr. Swinkels als dagvoorzitter van het Symposium 2012 de banden met “De Veetelers” verder versterkt.

Dhr. en Mevr. Verstegen

Mw. Mariet Verstegen is vanaf de Tiende Zoötechnische Almanak beschermvrouwe van de Almanak. Samen hebben dhr. Martin en mw. Mariet Verstegen vaak financiële garantstellingen afgegeven bij grote activiteiten zoals de Stunt van het Negende Lustrum. Daarnaast hebben zij altijd de vereniging, daar waar mogelijk, gesteund in periodes dat het wat minder goed ging. Gedurende zijn werkzame leven bij Diervoeding is dhr. Verstegen altijd zeer intensief betrokken geweest bij de studievereniging door bijvoorbeeld begeleiding van commissies, zorgen van contacten met bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld voor bijvoorbeeld sponsoring en sprekers bij symposia et cetera. Zij hebben zelfs in incidentele gevallen gezorgd voor opvang van studenten in geval van woningnood. Hun inzet en bijdrage heeft geleid tot de benoeming tot erelid van de vereniging op dinsdag 18 maart 2008.

Mevr. van de Pas

Mieke van de Pas is al jaren actief betrokken bij de vereniging. Mieke is werkzaam binnen de rundveesector bij De Heus Voeders. Gedurende haar tijd bij “De Veetelers” is ze actief geweest als penningmeester bij de Rundvee Fokkerij Studieclub in 2011 en als Voorzitter van Het Bestuur in 2013. Mieke is trots op de agrarische sector en draagt dat graag uit. Zo is ze betrokken bij BIG Challenge (stichting die de agrarische sector vertegenwoordigt en geld inzamelt voor kankeronderzoek, red.) en is ze initatiefnemer van Boeren van Hier (concept om bewustwording over voedsel te vergroten, red.). Mieke heeft aangegeven de connectie tussen studenten en het bedrijfsleven te willen versterken om daarmee studenten verder te helpen. Als blijk van waardering voor haar inzet en betrokkenheid tot nu toe en in de toekomst is Mieke in april 2020 tot erelid benoemd.

Mevr. Gianotten 

Natasja Gianotten is al vele jaren nauw betrokken bij de vereniging. In 1986 studeerdeNatasja zelf Animal Science, waarbij ze tijdens haar studententijd zeer actief was binnen "De Veetelers". Ze heeft onder andere in het bestuur gezeten en verschillende commissies vervuld, zoals de ROC, ROK, Promcom en Ouderdagcie. Naast haar studie is Natasja actief gebleven in de dierensector. Haar interesse ligt voornamelijk bij diervoeding, maar ze heeft ook veelervaring opgedaan in de insectenbranche. Ook buiten haar werk blijft Natasja zeer betrokken bij "De Veetelers"; in maart 2009 werd ze benoemd tot beschermvrouwe van de vereniging. Sinds 2023 heeft ze onze almanak commissie al 15 jaar lang geholpen om jaarlijks een prachtig boek voor de vereniging samen te stellen. Als blijk van waardering voor haar inzet en kennis tot nu toe en in de toekomst is Natasja in april 2024 benoemd tot erelid.