Binnen de master Animal Sciences (MAS) kun je kiezen uit zes specialisaties, te weten:

  • Genetics and Biodiversity
  • Nutrition and Metabolism
  • Global and Sustainable Production
  • Adaptation, Health and Behaviour
  • Molecule, Cell and Organ Functioning
  • Animal Ecology

Elk van de verschillende specialisaties traint je om een expert te worden in dat gebied. Binnen de specialisatie kies je een specifieke leerrichting, aangeboden door een van de leerstoelgroepen van deze specialisatie. De twee grote delen van elke specialisatie zijn de (thesis-voorbereidende) vakken en een major thesis. Je kan je specialisatie uitbreiden met een stage of een minor thesis. Het is ook mogelijk om een minor thesis bij een andere studierichting of specialisatie te volgen.

Genetics and Biodiversity focust op de genetische vooruitgang van dieren in verhouding tot hun milieu, door het integreren van quantitatieve, biologische en moleculaire onderzoeken. De focus kan liggen op de genetische management van domestische of wilde populaties om ervoor te zorgen dat de gezondheid en prestaties optimaal zijn, of de genetische basis van specifiek gedrag of kenmerken in verschillende diersoorten.

Nutrition and Metabolism wil graag de relatie tussen nutritionele eisen, dieetsamenstelling, vertering en metabolisme in dieren begrijpen, samen met hun reactie in termen van groei, productie en afval. Het doel is om voeding te verbeteren voor de productie van veilig en gezonde voeding voor mens en om negatieve effecten van voeding op afval of emissie te verminderen.

Global and Sustainable Production combineert kennis van verschillende disciplines (zoals dierwetenschappen, economische en sociale wetenschappen) om de ontwikkeling van duurzame dierlijke productiesystemen over de hele wereld te bestuderen. Het doel is om voldoende voedselaanbod voor de mensheid te garanderen in een verantwoorde manier, zonder cultuur en het milieu negatief te beïnvloeden.

Adaptation, Health and Behaviour bestudeert de effecten van de rechtstreekse omgeving op fysiologische reacties van individuen of groepen dieren en wat deze reacties betekenen voor diergezondheid en welzijn. Immunologische status, energie metabolisme, thermoregulatie, reproductie en gedrag zijn grote reacties van dieren, bestudeerd in deze specialisatie.

Molecule, Cell and Organ Functioning is een fundamentele specialisatie die kijkt naar mechanismen en processen op alle fysiologische niveaus: van moleculen tot organen tot gehele dieren. In deze specialisatie wordt het functioneren van dieren bestudeerd om dierlijke of computer modellen te verkrijgen met betrekking tot gezondheid, ziekte resistentie, groei en het ouder worden.

Animal Ecology richt zich op de interactie tussen dierlijke populaties in hun gehele omgeving, het ecosysteem. De omgeving kan beïnvloed worden door natuurlijke processen of door menselijke interventie. Mechanismen die de impact van dieren op de omgeving bepalen, door voedselopname, gedrag, interactie met andere diersoorten, worden bestudeerd om dierlijke en aquatische ecosysteem te begrijpen.

Indien je geïnteresseerd bent in een van deze specialisaties, dan kun je het beste zo snel mogelijk een afspraak met de studieadviseur. Hij of zij kan je meer vertellen over de mogelijkheden voor een thesis, vakken die een goede aanvulling zijn voor je pakket en andere zaken.

Meer informatie is te vinden op de website van de WUR.