Het Departement Dierwetenschappen is één van de vijf departementen van Wageningen Universiteit. De hoofdthema’s waar het Departement onderzoek en onderwijs in verricht, zijn: Diergezondheid & Dierenwelzijn, Gezondheid & Veilig Voedsel en Duurzame Systemen. Hiermee levert het Departement een bijdrage aan gezonde, veilige producten met aandacht voor dierenwelzijn in duurzame systemen.

Een afstudeer vak kan gevolgd worden bij verschillende leerstoelgroepen binnen de specialisatie Master of Aquaculture and Marine Resource Management (MAM) en bij de specialisatie Master of Animal Sciences (MAS). Voor meer informatie over onderzoeksgebieden, vereisten om een afstudeer vak te mogen volgen en andere informatie, kan je vinden in de studiegids, het studiehandboek of door contact op te nemen met de contactpersoon van de leerstoelgroep.

De leerstoelgroepvertegenwoordiger van een bepaalde leerstoelgroep vertegenwoordigt de studenten die een thesis uitvoeren bij de betreffende leerstoelgroep. De vertegenwoordiger geeft enkele malen per jaar een update van ontwikkeling binnen de leerstoelgroep tijdens de wekelijkse algemene ledenvergadering van studievereniging “De Veetelers”. Klachten met betrekking tot de leerstoelgroep kunnen ook bij de leerstoelgroepvertegenwoordiger neergelegd worden.

De leerstoelgroepen binnen Departement Dierwetenschappen:

Animal Breeding and Genomics (ABG)

Binnen Fokkerij & Genetica houd je je onder andere bezig met de natuurlijke genetische verschillen tussen dieren. Je onderzoekt bijvoorbeeld of men die verschillen kan gebruiken om (ras)karakteristieken te verbeteren. Nadat je je in de diergenetica verdiept hebt, kun je kiezen uit drie hoofdrichtingen.

 1. De kwantitatieve richting, met vakken als fokwaardeschatting en het opzetten van fokprogramma's.
 2. De moleculaire genetica richting, waarbij je aan de slag gaat met DNA-onderzoek.
 3. De biologische richting, waarbij je onderzoek verricht naar de biologische aspecten van fokkerij, zoals selectielimieten en de effecten van inteelt.

Tussen deze richtingen bestaat een duidelijke wisselwerking, want de resultaten van DNA-onderzoek kunnen benut worden in fokprogramma's. In beide gevallen kan je de major (groot afstudeer vak) 'fokkerij en genetica' volgen, maar de invulling hangt af van je persoonlijke interesse.

Contactpersoon: dr. Martien Groenen
Contactpersoon onderwijs: dr.ir. Bart Ducro
Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Sofie Radstaak

Adaptation Physiologie (ADP)

Deze leerstoelgroep doet interdisciplinair onderzoek naar het verbeteren en faciliteren van de adaptatie van robuuste dieren in ondersteunende omgevingen. 

Je leert welke eisen het dier stelt aan huisvesting en verzorging en wat de gevolgen zijn voor welzijn, groei, voortplanting en gezondheid als niet aan die eisen wordt voldaan. Je verdiept je in de kennis van optreden en verspreiding van dierziekten en bestudeert de maatregelen die je kunt nemen om ziekten te voorkomen. Voor je major thesis (groot afstudeervak) kun je kiezen uit vijf mogelijkheden:

 1. Adaptatiefysiologie
 2. Epidemiologie
 3. Ethologie
 4. Fysiologie
 5. Parasitologie

Contactpersoon: prof.dr.ir. Bas Kemp
Contactpersoon onderwijs: dr. ir. Nicoline Soede 
Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Noëlle van Dijck

Animal Ecology and Behaviour (AEB) - Behavioural Endocrinology (BHE) en Wildlife Ecology and Conservation (WEC)

Behavioural Ecology (BHE)

Gedragsecologie bestudeert de oorzaken en gevolgen van het gedrag van dieren, vooral gericht op sociale contexten. Onderzoek van deze leerstoelgroep richt zich op:

 1. Gedragsecologie
 2. Toegepaste gedragsbiologie
 3. Gedrag van gezelschapsdieren

Onderwijs verzorgt alles wat met diergedrag te maken heeft, inclusief standaard gedragsmechanismen, gedragsecologie, toegepast diergedrag en life history beslissingen. 

Contactpersoon: prof.dr. Marc Naguib
Contactpersoon onderwijs: dr.ir. Bonne Beerda

Animal Ecology and Behaviour (AEB)

Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Femke van Zetten

Wildlife Ecology and Conservation Group (WEC)

Bij de Wildlife Ecology and Conservation groep wordt vooral onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke ecologie van grote grazers, met nadruk op de interacties tussen grazers en gewas. Dit wordt uitgevoegd op aggregatieniveau, variërend van plantendeel tot ecosysteem, in zowel gematigde als tropische regio's. Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee groepen, namelijk

 1. Rangeland Ecology Group
 2. Disease Ecology Group 

Voor een major thesis in deze richting kan je kiezen uit onderwerpen variërend van conservatie en biodiversiteit tot inter-/intra-specifieke interacties.

Contactpersoon: dr.ir. Frank van Langevelde
Contactpersoon onderwijs: dr. Pim van Hooft

Animal Health Management (AHM) – Host Microbe Interaction (HMI) en Quantitatieve Veterinaire Epidemiologie (QVE)

Hierbij staat de verspreiding van besmettelijke ziektes bij dieren centraal, hoe kan men deze voorkomen en tegengaan, en wat voor economische en emotionele schade dergelijke ziekte-uitbraken kunnen veroorzaken. Je kijkt enerzijds naar de leer ziekten te voorkomen: Welke keuzes maak je bij een crisis? Neem bijvoorbeeld de MKZ-crisis, ga je enten of isoleer je het getroffen gebied? Anderzijds ben je niet alleen bezig met de 'technische' kant van het overdragen (en voorkomen) van ziekte-uitbraken, maar ook moet je rekening houden met de maatschappelijke en economische kant in dergelijke crisissituaties: Welk effect heeft een ziekte-uitbraak op de naaste omgeving? Wat zijn de sociale en economische gevolgen voor de boer en zijn gezin en de gevolgen van het afmaken van het vee? En wat betekent een MKZ-uitbraak voor de omliggende natuur en recreatiegebieden? Het economische vraagstuk wordt integraal bekeken en is een belangrijk onderdeel van deze specialisatie.

Animal Health Management – Host Microbe Interaction (HMI)

Contactpersoon: prof.dr. Jerry Wells
Contactpersoon onderwijs: dr.ir. Peter van Baarlen

Animal Health Management – Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE)

Contactpersoon: prof.dr.ir. Bart van den Borne

Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Jasmin Keizer

Aquaculture, Fisheries and Marine Ecology (AFME) - Aquaculture and Fisheries (AFI) and Marine Animal Ecology (MAE)

Aquaculture and Fisheries Group (AFI)

Deze leerstoelgroep richt zich op onderwijs en onderzoek voor duurzame aquacultuur en visserij. Het focust zich op maatschappelijke relevante vragen en de interactie tussen aquatische organismen en hun omgeving. Denk aan onderwerpen als koraal biologie, het engineren van productiesystemen en visvoeding. 

Contactpersoon: prof.dr.ir Geert Wiegertjes
Contactpersoon onderwijs: Geertje Schlaman-Kok

Marine Animal Ecology (MAE)

Deze leerstoelgroep bestudeert hoe marine dieren zich aanpassen aan een ontwikkelende omgeving. Het onderzoek is gespecialiseerd op het niveau van het organisme, eco-physiology, de ontwikkeling in de vroege levensfase, populatiegenetica tot gehele ecologische gemeenschappen.

Contactpersoon: prof.dr. Tinka Murk
Contactpersoon onderwijs: Diede Maas MSc

Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Benthe klein Koerkamp

 Master of Aquaculture and Marine Resource Management (MAM)

Tijdens de master Aquaculture and Marine Resource Management (MAM) kan je kiezen uit één van de drie specialisaties, te weten Aquaculture, Marine Governance en Marine Resource Ecology. Meer informatie over deze specialisaties kun je vinden op www.mam.wur.nl.

Indien je geïnteresseerd bent in één van deze specialisaties, dan kun je het beste zo snel mogelijk een afspraak met de studieadviseur, Milou van Silfhout. Zij kan je meer vertellen over de mogelijkheden voor een thesis, vakken die een goede aanvulling zijn voor je vakkenpakket en andere zaken.

Contactpersoon onderwijs: Vera van Berlo
Vertegenwoordiger: Annebelle Jonker

Animal Nutrition (ANU)

Bij de specialisatie Diervoeding leer je welke voeding het best past bij dieren, voornamelijk voor koeien, varkens, kippen, honden, katten en paarden. Dit betekent dat je begrijpt waar een dier zijn voedsel voor gebruikt, zijn voederconversie en hoeveel voeding het nodig heeft om bijvoorbeeld melk te produceren, eieren te produceren of te groeien.

Ook is aandacht gevestigd op het type voeder dat dieren nuttigen bestaande uit essentiële of juist schadelijke bestanddelen. De interactie tussen voedsel en gezondheid van het dier is een sterk groeiend aandachtsgebied. Daarnaast leer je welke bestanddelen het dier gebruikt afkomstig uit het voer, welk deel verloren gaat en hoe je die verliezen kunt beperken. Dat laatste is afhankelijk van het soort voer (ruwvoer, zoals gras en hooi, of krachtvoer, zoals delen van granen en zaden), maar ook van de bewerking die deze voeders ondergaan in de veevoederindustrie. Tevens heb je de mogelijkheid je te richten op de pet foodindustrie. Thesisonderwerpen kunnen op tip.wur.nl worden gevonden.

Contactpersoon: prof.dr.ir. Wouter Hendriks
Contactpersoon onderwijs: dr. Wilbert Pellikaan
Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Daniël List

Animal Production Systems (APS)

Bij de specialisatie Dierlijke Productiesystemen breng je kennis uit deelgebieden samen om productiesystemen in hun geheel te overzien. In het specialisatiegedeelte vergroot je je inzicht in de werking van productiesystemen en de relatie tot hun omgeving. Het gaat erom duurzame veehouderij te beschrijven en te ontwerpen, zodat die voldoet aan ecologische en sociaal-economische eisen. Of je kijkt naar productiesystemen binnen een zorgboerderij. Daarom krijg je in de specialisatie ook ecologische en socio-economische vakken.

Aan de major (groot afstudeer vak) Dierlijke Productiesystemen kun je een tropische of westerse invulling geven. In principe kun je je minor (klein afstudeer vak) op veel plaatsen doen. Als je wilt, kun je in aanverwante vakgebieden een minor doen: bijvoorbeeld in gewas- en onkruidecologie, bodemkunde, milieuhygiëne, agrarische bedrijfseconomie, communicatie- en innovatiestudies of ontwikkelingseconomie.

Contactpersoon: prof.dr.ir. Simon Oosting
Contactpersoon onderwijs: dr.ir. Eddie Bokkers
Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Nienke Wijnen

Applied Zoology (APZ) - Cell Biology and Immunology (CBI), Experimental Zoology (EZO), Human and Animal Physiology (HAP)

De cluster leerstoelgroepen binnen houdt zich vooral bezig met de biologie van productie- en gezelschapsdieren. Drie leerstoelgroepen zijn betrokken bij deze specialisatie:

Studeer je af bij Celbiologie en Immunologie (CBI), dan houd je je bezig met de immunologische verdediging van dieren en bestudeer je hoe dieren zich verdedigen tegen schadelijke invloeden vanuit het milieu.

De tweede mogelijkheid is Experimentele Zoologie. (EZO). Bij deze leerstoelgroep is de relatie tussen vorm en functie van het dier het belangrijkste onderwerp. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe de eisen van het dier en de omgevingsfactoren de uiteindelijke bouw van het dier beïnvloeden.

De derde groep is Mens- en Dierfysiologie (HAP). De fysiologische aspecten van voortplanting en voeding zijn de hoofdonderwerpen van deze richting.

Applied Zoology - Celbiology and Immunology (CBI)

Contactpersoon: prof.dr.ir. Huub Savelkoul
Contactpersoon onderwijs: Marloes van Splunter-berg

Applied Zoology - Experimental Zoology (EZO)

Contactpersoon: prof.dr.ir. Johan van Leeuwen
Contactpersoon onderwijs: Anneke Valk

Applied Zoology - Human and Animal Physiology (HAP)

Contactpersoon: prof.dr.ir. Jaap Keijer
Contactpersoon onderwijs: dr. Katja Teerds

Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Nienke Wijnen

 

De leerstoelgroepen buiten Departement Dierwetenschappen:

Business Economics Group (BEC)

Contactpersoon: prof.dr.ir. Alfons Oude Lansink
Contactpersoon onderwijs: dr.ir. Monique Mourits
Leerstoelgroepvertegenwoordiger: Tim Lammersen