De Geschiedenis van Veeteeltland in Wageningen

De basis voor de studie Veeteelt, Zoötechniek en momenteel Animal Sciences wordt al in 1861 gelegd, wanneer dhr. W.C.H. Starin naar het buitenland uitgezonden wordt voor een studie naar veeteeltonderwijs en het functioneren van dit onderwijs daar. Twee jaar later wordt door dhr. Thorbecke een wetsvoorstel gelanceerd die de oprichting van hoger landbouwonderwijs in Nederland mogelijk moet maken. In 1873 wordt de Gemeentelijke Landbouwhogeschool in Wageningen opgericht, wat drie jaar later de Rijkslandbouwhogeschool wordt. Tot 1918 moet de Rijkslandbouwhogeschool het doen zonder hoogleraar, in 1918 wordt L. Broekema de eerste hoogleraar. Drie jaar later wordt L. Broekema opgevolgd door dhr. D.L. Bakker.

De eerste keer dat de Landbouwhogeschool veranderingen doorvoert is in 1956. Er komt een verdeling binnen Wageningen van 22 ingenieursopleidingen en de algemene propedeuse wordt verlengd naar een jaar. In 1968 wordt de studie Veeteelt verdeeld in drie studierichtingen; fokkerij, gezondheidsleer en tropische veeteelt. Naar aanleiding van wensen van het ministerie wordt in 1975 een richting voor visteelt aan het programma toegevoegd. Door deze verandering is de overkoepelende naam "Veeteelt" volgens sommigen niet meer op z'n plaats. Men besluit de naam te wijzigen in Zoötechniek en wordt een veeteeltstudent een toekomstige Zoötechnicus.

Door de groei van de studie door de jaren heen zijn alle specialisatierichtingen door heel Wageningen verspreid geraakt. Hierdoor komt de behoefte al deze richtingen onder één dak samen te brengen. In 1976 wordt begonnen aan de bouw van het Zodiac dat in 1978 in gebruik wordt genomen, de toekomstige thuishaven van alle medewerkers en studenten Zoötechniek. Vijf jaar later worden de verschillende vakgroepen geheel onafhankelijk van elkaar. En eigenlijk kan het ook niet uit blijven, in 1986 volgt de eerste reorganisatie en wordt de Landbouwhogeschool Wageningen omgezet in Landbouw Universiteit Wageningen (LUW). In het begin deden studenten gemiddeld zeven jaar over een studie Zoötechniek. Steeds verder wordt deze studieduur, en niet alleen onder de druk van de minister, teruggebracht tot de huidige vijf jaar. In 1999 verandert de naam van landbouwuniversiteit Wageningen in Wageningen Agricultural University (WAU). Weer later in ditzelfde jaar wordt de naam veranderd in Wageningen Universiteit (WU). Door reorganisatie van het Departement Dierwetenschappen wordt de naam van de studie Zoötechniek veranderd in Dierwetenschappen. De huidige naam is nu Animal Sciences.

Ook de afgelopen jaren hebben veel veranderingen plaatsgevonden binnen de opleiding Dierwetenschappen. Zo is per september 2010 het Towards Flexibility systeem ingevoerd, waarbij de bacheloropleidingen in semesters verdeeld zijn en afgesloten moeten worden met een thesis. Ook zijn vele mogelijkheden gekomen voor het volgen van minoren en is de uitwisseling tussen nationale en internationale studenten eenvoudiger geworden.

In oktober 2011 is het Departement Dierwetenschappen verhuisd van het oude Zodiac op de Marijkeweg, dat 34 jaar eerder in gebruik genomen was, naar het nieuwe Zodiac op De Elst. Het doel is alle onderdelen van Wageningen University op één campus samen te brengen. Ook studievereniging “De Veetelers” heeft haar plaats gevonden in het nieuwe Zodiac.

In september 2013 is de Harde Knip ingevoerd. Dit houdt in dat studenten hun bachelor afgerond moeten hebben voordat ze aan hun master mogen beginnen.

Studievereniging "De Veetelers"

Deze voorgaande gebeurtenissen hebben allen in meer of mindere mate bijgedragen aan de vorming van de huidige veeteeltstudent. De belangrijkste gebeurtenis is echter nog niet genoemd. In 1962 vindt namelijk de oprichting van studievereniging "De Veetelers" plaats. De studievereniging heeft de volgende doelstellingen:

  • Het behartigen van de studiebelangen van haar leden.
  • Het bevorderen van onderling contact tussen de studenten Zoötechniek en later Dierwetenschappen.
  • Een bijdrage leveren aan de vorming en ontwikkeling van haar leden in relatie tot de maatschappij.

In de afgelopen vijfenzeventig jaar is de studievereniging steeds actiever geworden en heeft het een naam verworven die in Wageningen en ver daarbuiten beroemd en berucht is. Van een vereniging uitsluitend gericht op onderwijszaken is studievereniging “De Veetelers” uitgegroeid tot een vereniging gericht op onderwijs, de link met de praktijk, maatschappelijke ontwikkeling van studenten en natuurlijk gezelligheid onder studenten.

Veetelers zien hun favoriete diersoort nog vertegenwoordigd in de aanwezigheid van dierspecifieke onderverenigingen: de Rundvee Fokkerij Studieclub (RFS), Porculum, Aquarius, Schapen en Geiten Studie Club (SGSC) en de Paarden Fokkerij Club (PFC). Vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de gezelschapsdieren is in collegejaar 2003-2004 de Werkgroep Companion Animals opgericht. Om deze werkgroep meer vrijheid en zelfstandigheid te geven is in 2007 de werkgroep omgezet naar ondervereniging Bestia Turba Ferina (BTF). Zij richt zich op het verzorgen van activiteiten voor niet-productiedieren.

In 2001 wordt een nieuw sponsorcontract ondertekend. In plaats van Hendrix UTD (geneticabedrijf, red.) wordt er gesponsord onder de naam Nutreco (internationaal bedrijf gespecialiseerd in diervoeding). De andere hoofdsponsor was destijds nog steeds Rabobank Wageningen-Rhenen (Nederlandse bank, red.) en in 2005 ABN-AMRO Bank (Nederlandse bank, red.).  Momenteel zijn Trouw nutrition (internationaal bedrijf gespecialiseerd in diervoeding), voorheen onder de naam Nutreco, HatchTech (bedrijf in incubatietechniek, red.), en CRV (bedrijf in rundveegenetica, red.) de hoofdsponsors van de vereniging.

Tijdens de eerste voorstelling van Véater in 2008 hebben Martin Verstegen, Mariet Verstegen, Jos Raaijmakers, Reinoud Buis, Egbert Egberts en Ab Groen de titel erelid van studievereniging “De Veetelers” mogen ontvangen. Zij zijn sterk betrokken, hebben veel gedaan en doen nog veel voor de vereniging. Hier zijn wij hen dan ook zeer dankbaar voor!

In 2009 is Rommert Politiek tijdens de eerste voorstelling van Véater benoemd tot zevende erelid van de vereniging. Dhr. Politiek was als professor medeoprichter van studievereniging “De Veetelers” in 1962. Ook werd tijdens de eerste voorstelling van Véater in 2009 Mariet Verstegen bedankt voor haar inzet als beschermvrouwe. Mariet was beschermvrouwe vanaf de 10e Zoötechnische Almanak. Natasja Gianotten werd in 2009 benoemd tot opvolger van Mariet als beschermvrouwe.

De verhuizing van studievereniging "De Veetelers" naar het nieuwe Zodiac heeft een aantal hectische dagen met zich mee gebracht, maar we zijn hier ondertussen helemaal thuis.

In 2012 is een goede poging gedaan het logo van studievereniging "De Veetelers" te moderniseren. De Veetelers bleken echter toch liever bij het oude te blijven en het oude originele logo is aangehouden. Ook stelde Almanakcie 30 in 2013 voor de naam van de Zoötechnische Almanak te herzien, aangezien de laatste studenten Zoötechniek waren afgestudeerd. Weer hielden de Veetelers vast aan de tradities en is de naam niet veranderd.

Zes jaar zijn weer voorbijgegaan sinds het 10e Lustrum “Interaction” in 2012 gevierd is. In de afgelopen vijf jaar is er weer veel veranderd aan de Wageningen Universiteit & Research. U leest het inderdaad correct de naam is hier een deel van, want vanaf september 2016 zijn alle onderzoeksinstituten verder gegaan als één merk: ‘Wageningen University & Reseach’. Zo is ook het ‘Landbouw Economisch Instituut (LEI)’ veranderd in de naam ‘Wageningen Economic Research’. Ook de campus is verder uitgebreid, waarbij er veel bij is gekomen zoals, het Orion (2013), de Stoas (2013), Friesland Campina Innovation Centre (2013) en de Campus Plaza (2016). In november 2017 is begonnen met de bouw van het Global Foods Innovation Centre van Unilever.

Studievereniging “De Veetelers” heeft in 2017 haar 55 jarige bestaan ofwel Elfde Lustrum. Het thema van dit Lustrum is “Springlevend”, een thema dit natuurlijk volledig past bij de “De Veetelers”. Het is dan ook groots gevierd met velen activiteiten zoals een symposium, bedrijven dag, reünisten dag, gala, slotfeest en nog veel meer. Het was dan ook een zeer geslaagd lustrum waarbij veetelers, bedrijven en alumni kennis hebben vergaard.

Vanaf collegejaar 2018-2019 is de gehele studie opgesteld voor internationale studenten. Vakken in de bachelor en master worden gegeven in het Engels en ook de studievereniging is geïnternationaliseerd.

In 2020 heeft de vereniging een nieuw erelid gekregen. Dit is Mieke van de Pas. Zij is in de rigro van 18 februari 2020 goedgekeurd door de leden. Niet lang hierna worden de eerste Covid-19 besmettingen in Nederland vastgesteld en volgen er in maart 2020 de eerste maatregelen vanuit de WUR om het besmettingsgevaar te minimaliseren. Hierna volgt een periode waarin of in kleine groepen, maar vooral online activiteiten en rigro’s georganiseerd worden.

De periode waarin Covid-19 de Veetelersactiviteiten belemmerde bleef aan gedurende 2 jaar. Veetelers zij in deze tijd erg creatief geworden in het organiseren van online rigros’, excursies, borrels en andere activiteiten. Study association “De Veetelers” kent sinds September 2021 ook een extra commissie, de Freshmencie. Deze commissie is opgesteld om de eerstejaars beter te bereiken en te laten integreren binnen de vereniging. Ook is besloten dat er geen wekelijkse maar een twee wekelijkse rigro gehouden zal worden, om de tijdsindeling en oprechte inbreng in de verenging van leden en bestuursleden te bevorderen. Met deze beslissing is ook nagedacht over een betere financiële controle en doorstroom van kennis met betrekking tot financiën, en daarvoor zal in 2022 de Financiën Controle Commissie (FCC) opgericht worden.

Gelukkig werden in maart 2022 de corona maatregelen grotendeels opgeheven, tot zo verre dat het 12e Lustrum “Devotion” in volle glorie kon plaatsvinden. Het is dan ook groots gevierd met verschillende activiteiten en feestjes zoals een feestelijke opening in combinatie met de 38e almanak uitreiking, integratie borrel op het Zodiac, symposium, gala, bedrijven dag, excursie, reünisten dag, sportdag en slotfeest. Het was een zeer succesvol lustrum waar iedereen na de maatregelen zijn hart weer heeft kunnen ophalen, mensen heeft kunnen ontmoeten en ook nog vernieuwende inzichten heeft op kunnen doen.

Sinds januari 2023 in de commissie Team International verandert naar Mastercie. Deze commissie is opgesteld om (internationale) master studenten beter te bereiken en te laten integreren binnen de vereniging. Ook is in 2023 na 3 jaar weer de eerste Véater voorstelling geweest, hiervoor was veel enthousiasme van de leden en overige externen. Sinds de periode van Covid-19 weer het socialisatieprogramma voor de katten op Carus opgericht. Als laatst hebben wij sinds 2024 een tijdelijk gedeelde commissie, samen met HeerenXVII, namelijk Galacie 2024.