De masteropleiding MAM (Master Aquaculture and Marine Resource Management) kent drie specialisaties, te weten:

  • Aquaculture: gericht op kweeksystemen van aquatische organismen.
  • Marine resources and ecology: gericht op de ecologie van mariene systemen.
  • Marine governance: gericht op management en beleid van visserij en mariene systemen