Schapen en Geiten Studieclub

Ondervereniging voor schapen, geiten en andere kleine herkauwers

Aantal leden: ±75

Hallo Veetelers, Veetelerinnen en andere geïnteresseerden,

De Schapen en Geiten StudieClub (SGSC) is, zoals de naam al zegt, geïnteresseerd in schapen en geiten. Maar we zijn ook geïnteresseerd in andere kleine herkauwers. Net als andere onderverenigingen bij studievereniging "De Veetelers", organiseert de SGSC leuke en leerzame excursies.

Ons doel is om studenten kennis te laten maken met de schapen en geiten sector, die vrij onbekend is. Dit doen we door verschillende excursies te organiseren in binnen en buitenland. Hierbij kan je denken aan een aflammercursus, schaapscheren of een excursie naar een voederproducent. Ook zijn we op bezoek geweest bij een alpaca fokker, een economisch veel kleinere tak. In collegejaar 2020-2021 hebben we een BINEX naar Drenthe en vele andere interessante activiteiten gepland!  

Als je je blik wilt verruimen en nieuwe dingen wilt leren, of gewoon lammetjes wilt knuffelen, ga dan mee op excursie met de SGSC en word lid!

Met blatende en mekkerende groeten,

Het SGSC bestuur,
Alyssa van der Linden (voorzitter)
Joas Bos (secretaris)
Linsy Roest (penningmeester)
Mirna Blaam
Renske Oppers
Britt Beukeboom