Studieadvies

Voor advies omtrent de studiekeuze kan contact opgenomen worden de studieadviseur dhr. Verdegem (Marc.Verdegem@wur.nl). Indien je de raad van een student nodig hebt kan contact opgenomen worden met de studiekeuzecoach van MAM, Job van Mil (studentcoachmam@wur.nl).