MSc-programma

De master Animal Sciences (MAS) is een tweejarige opleiding, die volgt na de BSc Dierwetenschappen (BDW) of een ander vergelijkbaar programma op het gebied van dier- en veehouderij. Verschillende thema’s rondom Animal Sciences worden behandeld: diervoeding, diergezondheid, dierwelzijn, mens-dier relaties, ethische aspecten enzovoorts. Gekozen kan worden uit specialisaties bij verschillende leerstoelgroepen. Voor vragen over de opstart van de stage/thesis kan je hier een kijkje nemen. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de Opleidingsdirecteur, dhr. Kwakkel (Rene.Kwakkel@wur.nl), de studieadviseurs, Sander Kranenbarg (Sander.Kranenbarg@wur.nl) en Dieuwertje Lont (Dieuwertje.Lont@wur.nl) of de MSc-studiekeuzecoach, Rozemarijn Karsemeijer (studentcoachmas@wur.nl)