MAS

De master Animal Sciences (MAS) is een tweejarige opleiding, die volgt na de BSc Dierwetenschappen (BDW) of een ander vergelijkbaar programma op het gebied van dier- en veehouderij. Verschillende thema’s rondom Animal Sciences worden behandeld: diervoeding, diergezondheid, dierwelzijn, mens-dier relaties, ethische aspecten enzovoorts. Gekozen kan worden uit specialisaties en stagemogelijkheden bij verschillende leerstoelgroepen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de MSc-coördinator, dhr. Kwakkel (Rene.Kwakkel@wur.nl) of de MSc-studiekeuzecoach Marin (studentcoachmas@wur.nl)