Visieavond

Event date: 

maandag, 15 januari, 2018 - 19:00 tot 23:00

Tijdens rigro 11 van collegejaar 2017-2018 is besproken hoe de studievereniging met haar onderverenigingen de aanwas van nieuwe actieve leden kan verbeteren. Hierbij is het houden van een open vergadering over de visie en toekomst van “De Veetelers” voorgesteld. Dit is als een zeer goed idee bevonden, welke wij graag uitvoeren. Hierom zal op maandag 15 januari 2018 de visieavond plaatsvinden. Vanaf 19.00 is er inloop met koffie en thee, waarna wij om 19.30 met de vergadering zullen beginnen. Zodat er genoeg boodschappen gedaan worden, vragen wij jullie je in te schrijven voor de activiteit via deze pagina. Er is geen maximaal aantal aanwezigen, dus de inschrijvingen zijn vanaf het versturen van deze mail geopend.

Omdat wij graag zien dat de aanwezigen actief bijdragen aan deze discussie, zodat een duidelijk toekomstbeeld van de studievereniging geschetst kan worden, vragen wij iedereen die de visieavond wilt bijwonen een samenvatting van zijn of haar kijk op de visie en toekomst van “De Veetelers” te sturen naar veetelers@wur.nl. Dit stuk mag individueel of met een groep geschreven en ingestuurd worden. Wij zullen deze stukken samenvoegen tot een scenario, wat tijdens de visieavond besproken wordt. Om het overzichtelijk te houden mag de samenvatting niet meer dan 200 woorden bevatten en vragen wij jullie deze uiterlijk donderdag 11 januari 2018 in te sturen. Tijdens de avond zelf is er natuurlijk genoeg tijd om jouw visie uitgebreider toe te lichten.

Wij hopen dat wij tijdens deze visieavond tot een mooi toekomstbeeld van “De Veetelers” komen en we daarna aan de slag kunnen om de studievereniging nog lang de actiefste van Wageningen te houden!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur